אנרגיה ירוקה

אבי בן תורה
מנהל שיווק ישראל / אבי בן תורה
31-10-2023

אנרגיה ירוקה היא שם כולל למגוון טכנולוגיות לייצור חשמל שלא על בסיס דלקים מאובנים כמו נפט, פחם או גז טבעי. כלומר, אנרגיה "ירוקה" אשר חוסכת פליטת פחמן דו-חמצני, מפחיתה את זיהום הסביבה, ומונעת את התרחבות אפקט החממה. תחת המעטפת של אנרגיה ירוקה נמנים מספר סוגי אנרגיה עיקריים:

  1. אנרגיה סולארית אשר מיוצרת על ידי פאנלים סולאריים שקולטים את קרינת השמש.
  2. אנרגיית רוח אשר מיוצרת באמצעות טורבינות רוח.
  3. אנרגיית מים (הידראולית) אשר מיוצרת באמצעות ניצול תנועת המים.

האם כורים גרעיניים אזרחיים או גז טבעי נחשבים גם אנרגיה ירוקה?

קיימת מחלוקת באשר להכללת שני סוגים נוספים של אנרגיה תחת הכותרת "אנרגיה ירוקה" – אנרגיה גרעינית שמיוצרת בכורים גרעיניים אזרחיים מהדור החדש, וטורבינות שעושות שימוש בגז טבעי ולא פולטות שיעור גבוה מדי של פחמן דו-חמצני.

בסוף שנת 2022 נציבות האיחוד האירופי הודיעה שהיא תכלול את שני הפתרונות הטכנולוגיים האלה כחלק מסל ההשקעות ה"ידידותיות לסביבה", אך המהלך זכה לביקורת מצד ארגונים סביבתיים ביבשת.

המתנגדים טענו, בין השאר, כי אנרגיה גרעינית, מעבר לסיכון שכרוך בה, דורשת הטמנה של פסולת רדיואקטיבית. באשר לגז טבעי נטען כי צינורות ההובלה בטכנולוגיה הנ"ל פולטים גז מתאן שפוגע באטמוספירה הרבה יותר מפחמן דו-חמצני.

במאמר מוסגר נציין שחלק מהפעילים הסביבתיים טענו שהפרסום נעשה בכוונה במועד "מתוחכם", כשעתיים לפני תום השנה האזרחית, במטרה לצמצם את העיסוק התקשורתי והביקורת על הפרסום . ביולי 2022 הפרלמנט האירופאי אישר את המהלך ודחה את ההתנגדויות.

היקף הייצור של חשמל מאנרגיה ירוקה – בעולם ובישראל

ייצור חשמל מאנרגיה ירוקה (לא כולל גז טבעי) עומד כיום באירופה על כ-17% מכלל משק החשמל. בישראל, אשר רחוקה מאד ממימוש הפוטנציאל האנרגטי הירוק שטמון בה, רק כ-10% ממשק החשמל המקומי לא מגיע ממקורות כמו דלקים מאובנים או גז טבעי.

ייצור חשמל מאנרגיה ירוקה משתנה ממדינה למדינה בהתאם לתנאי האקלים והנסיבות הגיאוגרפיות. כך למשל, מדינות עתירות בשמש (כמו ישראל או אוסטרליה) מקדמות ייצור חשמל מאנרגיה סולארית, ומדינות אחרות מעדיפות פתרונות שמבוססים על רוח ומים. בישראל, לצורך העניין, כמעט 90% מהאנרגיה הירוקה מגיעה מפאנלים סולאריים

יתרונות אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה מגלמת בחובה יתרונות רבים. היות שמדובר בהיבטים מורכבים, אשר יכולים גם להשתנות בהתאם למדיניות והתפתחויות טכנולוגיות, נדגיש כמה מעיקרי הדברים.

הפחתת השימוש (והתלות) בדלקים מאובנים וגז טבעי – היתרון המרכזי של האנרגיה הירוקה, בראש ובראשונה, הוא בכך שהיא מהווה תחליף אפקטיבי לדלקים מאובנים. כלומר, מפחיתה משמעותית את שיעורי הפליטה של הפחמן הדו-חמצני ומאטה את קצב התרחבות אפקט החממה. ככל שיותר חשמל מיוצר על ידי מתקנים של אנרגיה ירוקה, כך פוחת זיהום האוויר המסוכן שנגרם במסגרת ייצור חשמל בתהליכים מסורתיים מבוססי נפט או פחם. על פי דוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת (IRENA), ההשפעה השלילית של התהליכים המסורתיים הינה רבה, ואחראית לכ-66% מפליטות גזי החממה בתהליך הגורם לזיהום אוויר ולשינויי אקלים.

דו שימוש בשטחי קרקע – יתרון חשוב של אנרגיה ירוקה, אשר מאפיין בעיקר את האנרגיה הסולארית, הוא ביכולת שלה להיות מיוצרת במתווה של "דו-שימוש". כלומר, על בסיס התקנת פאנלים סולאריים על מבנים ותשתיות, ומבלי "לצרוך" קרקעות חדשות (כמו למשל בהקמת תחנת כוח מסורתית). למעשה חלק לא קטן מטכנולוגיות האנרגיה הירוקה לא דורשות הקמה של תחנות כוח ייעודיות ויכולות להיות מותקנות כמעט בכל מקום, כולל אזורים מיושבים בלב ערים, שם מרוכזת גם לרוב מרבית הצריכה.
הפחתת עלות החשמל לצרכן – התלות בדלקים המאובנים גורמת לעלייה בעלות החשמל לצרכנים. קידום אנרגיה ירוקה עשוי לסייע בהפחתת התשלומים הללו. אם ניקח לדוגמה נתונים עדכניים משנת 2022, סוכנות האנרגיה הבינלאומית העריכה כי כ-90% מהעלייה במחירי החשמל הייתה בעקבות העלייה במחירי הדלקים המאובנים.

מקורות מתחדשים שאינם מתכלים – אנרגיה ירוקה, בניגוד לאנרגיה שמיוצרת ממשאבים מאובנים (כמו פחם, נפט או גז טבעי), מבוססת על מקורות אנרגיה מתחדשים (ונקראת גם, "אנרגיה מתחדשת"). כלומר, מאגרי האנרגיה אינם מתכלים בניגוד לפחם, גז ונפט אשר צפויים להסתיים בעוד כ-50 שנה (ופחם בעוד כ-100 שנה).

עצמאות אנרגטית – ייצור אנרגיה ירוקה מבוסס על המשאבים המקומיים של המדינה ומפחית באופן משמעותי את התלות של מדינות מסוימות באחרות. מדובר ביתרון שקל מאד להבין אותו בישראל, אשר מהווה "אי אנרגטי" ולא מקיימת יחסים דיפלומטיים עם חלק ממדינות ערב שנחשבות ליצרניות הנפט הגדולות

נגישות חשמל לאזורים מרוחקים – אזורים רבים בעולם לא נהנים מתשתית חשמל מסודרת (כמו למשל מדינות רבות באפריקה). מתקנים לייצור אנרגיה ירוקה עשויים לסייע בהנגשת החשמל גם לאזורים מבודדים במדינות מתפתחות.

ביזור שוק האנרגיה ותשתיות החשמל – שילוב אנרגיה ירוקה מסייע בביזור משק החשמל ויצירת חלופות אפקטיביות למקרים שבהם רשת החשמל המסורתית קורסת. פתרון אשר עשוי להיות דרמטי בסיטואציות חריגות וקיצוניות כמו אסונות טבע, אירועים ביטחוניים וכדומה.

אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה – קשיים בהתרחבות

קידום אנרגיה ירוקה כרוך בהשקעה כלכלית בטכנולוגיות ובתשתיות. מדינות רבות מקצות מימון ממשלתי ייעודי לייצור אנרגיות מתחדשות, לרבות סיוע לתשתיות המיועדות למשימה זו.

בעולם "שהתמכר" לשימוש בדלקים מאובנים, החדירה של האנרגיה הירוקה מתעכבת לעתים רק בשל הצורך להשקיע סכומים לא מבוטלים בהקמת תשתיות חדשות למתקני ייצור. זאת כמובן לצד סוגיות פוליטיות ופנימיות שונות, הנתונות תחת לחצים עסקיים מובנים.

בכל מדינה ישנם חסמים וקשיים ספציפיים, החל מזמינות המשאבים הטבעיים לייצור אנרגיה ירוקה, דרך המבנה של משק החשמל המקומי (כמו ריכוזיות, חיבור למשקי חשמל של מדינות סמוכות וכדומה), וכלה אפילו בעניינים פוליטיים וגאו-פוליטיים.

מה ההבדל בין אנרגיה ירוקה לאנרגיה סולארית?

לא כל מתקן לייצור אנרגיה ירוקה הוא בהכרח מתקן סולארי. רחוק מזה. ברמה העולמית, האנרגיה המתחדשת הנפוצה ביותר כיום היא דווקא זו שמיוצרת בכוח המים. יודגש כי בשנים האחרונות, בזכות העלייה הדרמטית בטכנולוגיות לייצור אנרגיה מהשמש, מערכות פוטו-וולטאיות מצמצמות את הפערים.

במדינות שבהן קרינת השמש חזקה ונמשכת שעות רבות לאורך השנה, האנרגיה הסולארית תהיה בד"כ האופציה המועדפת. זאת בזכות מגוון יתרונות יחסיים של אנרגיה זו לעומת טכנולוגיות אחרות לייצור אנרגיה ירוקה.

לאחרונה אנחנו רואים גם צמיחה בתחום האגרו-PV אשר מאפשר התקנת מערכות סולאריות אפילו מעל שטחים חקלאיים פעילים כמו פרדסים, שדות וכדומה.

פתרונות אנרגיה ירוקה מומלצים

אנרגיה ירוקה היא לא מקשה אחת ופתרונות שונים מתאימים לצרכים שונים. מעבר לזמינותם של מקורות האנרגיה ביעד הרלוונטי, ישנם הבדלים נוספים שכדאי להכיר. מבלי להיכנס לכל הפרטים והניואנסים, נדגים זאת בקצרה בהשוואה זריזה בין אנרגיה סולארית לאנרגיית רוח. פאנלים סולאריים מול טורבינות רוח.

טורבינת רוח מייצרת חשמל ששווה למספר רב של פאנלים סולאריים אך התקנתה לא יכולה להיעשות במרחב האורבני. תשתיות הייצור של אנרגיה מהרוח תופסות מקום בשטחים פתוחים, יכולות לגרום לפגיעה בחיות בר (בעיקר בעלי כנף) ומרוחקות מהאזורים העירוניים שכה זקוקים להן.
אנרגיה סולארית, לעומת זאת, היא פתרון מוביל ואפקטיבי לייצור אנרגיה ירוקה גם באזורים מיושבים ואפילו בלב ערים סואנות.

טורבינות רוח לא מיועדות להתקנה על ידי צרכנים פרטיים והן כמעט תמיד תלויות בפעילות ברמה הממשלתית. בניגוד לאנרגיה סולארית שנחשבת לפתרון מעולה של אנרגיה ירוקה שהמגזר הפרטי (עד כדי בעלי בתים פרטיים) יכול להיות המנוע שמאחוריה.

בישראל, לצורך העניין, לאור מגבלות שונות כמו שיעור נמוך של שטחים פתוחים, ריבוי שמורות טבע ושטחי אש, ניתן להפיק בטורבינות רוח רק כ-6.8 ג'יגה-וואט. זאת לעומת הערכות לגבי ייצור מאנרגיה סולארית שמגיעות עד כדי 24 ג'יגה-וואט .

בשורה התחתונה, המסר ברור. אנרגיה ירוקה היא מהנושאים החשובים בהפחתת השימוש במקורות אנרגיה מדלקים מאובנים. לצד כל היתרונות שמגולמים באנרגיה הירוקה, מימוש מלוא הפוטנציאל שלה עדיין רחוק. ישנם סוגים שונים של טכנולוגיות וכל מדינה צריכה להתאים לצרכיה את האפיקים הנכונים מבחינתה.